5 januari 2009

NWO-subsidie voor onderzoek naar bijbelkritiek en secularisatie
NWO heeft aan Piet Steenbakkers (Descartes Centre, Universiteit Utrecht) en Henk Nellen (Huygens Instituut) een subsidie van 415.000 euro toegekend voor het project Biblical Criticism and Secularization in the Seventeenth Century. Het voorstel was ingediend in de zogenaamde vrije competitie.

In de loop van de zeventiende eeuw kwam de dominante positie van kerk en godsdienst geleidelijk steeds meer onder druk te staan. Naarmate de twijfel over de goddelijke status van de Bijbel als Gods woord groeide, kwamen ook de waarheidspretenties van de gevestigde kerken onder vuur te liggen. Achteraf kunnen we deze ontwikkeling duiden als de aanzet tot een veelomvattender proces van secularisatie. Doel van dit onderzoek is aannemelijk te maken dat de humanistische bijbelkritiek ten grondslag lag of minstens in belangrijke mate bijdroeg aan deze afkalving van de kerkelijke waarheidspretenties sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw.

Samenwerking Descartes Centre en Huygens Instituut
Dit is het tweede gezamenlijke project van het Descartes Centre en het Huygens Instituut, nadat NWO eerder al Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-Century Dutch Republic had gehonoreerd.

Uitvoerders
Piet Steenbakkers is verbonden aan het Descartes Centre; hij is docent-onderzoeker in de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Henk Nellen is senior-onderzoeker aan het Huygens Instituut van de KNAW. Daarnaast zullen er gedurende drie jaar twee postdocs aan het project meewerken, één bij het Descartes Centre en één bij het Huygens Instituut.

Meer informatie
Een gedetailleerdere beschrijving van het onderzoeksproject is te vinden op de website van het Descartes Centre.

   
wat NWO-subsidie
meer informatie http://descartescentre.com/index.php?page=nieuwsenagenda&nieuws=179

^ naar boven