22 januari 2009

Promotie de heer drs. N.H. (Nicolaas) Slokker
Gilden eeuwenlang ruggengraat samenleving

Gilden hebben eeuwenlang bestaan en worden vaak geassocieerd met conservatisme. Nico Slokker deed onderzoek naar de rol van de gilden in de stad Utrecht. Hij ontdekte dat de gilden lang konden bestaan doordat ze midden in de lokale samenleving stonden.

Schilders in de 17de eeuw introduceerden spectaculaire vernieuwingen in de kunst, geweermakers ontwikkelden hightech vuurwapens en ambachtsgilden boden jongeren een gedegen vakopleiding. Op politiek gebied eisten de gilden tijdens een oproer in 1610 en een revolutie in 1786-1787 meer inspraak voor hun leden. Uit angst voor armoede boden ze als typische representanten van de middengroepen hun eigen leden allerlei sociale voorzieningen.

Via een symbolische vormentaal brachten de gilden de wereld van het werk in de wereld van de religie. Aldus waren de gilden eeuwenlang verbonden met uiteenlopende economische, politieke, sociale, religieuze en zelfs militaire aspecten van de lokale samenleving. Ze vormden de ruggengraat van de stad, wat hun langdurig voortbestaan mogelijk maakte. Verder onderzoek naar de duurzaamheid van gilden in andere steden, landen en regio’s zou zich moeten richten op de verwevenheid en vervlechting van de gilden met de lokale samenleving.

 
wat Promotie
datum, tijd vrijdag 20 februari 2009, 14.30 uur
titel proefschrift Ruggengraat van de stedelijke samenleving. De rol van de gilden in de stad Utrecht 1528-1818
(co)promotor(es) prof. dr. M.R. Prak
locatie Senaatszaal, Academiegebouw - Domplein 29, Utrecht
uitgeverij Uitgeverij Aksant, Amsterdam
meer informatie afdeling Communicatie en Marketing
253 8734
a.e.vanleerdam@uu.nl

^ naar boven