10 augustus 2007
Promotie mevrouw drs. J.M.H. (Judith) Kamalski
Titel promotie: Coherence marking, comprehension and persuasion
Als je een tekst schrijft, is het de bedoeling dat de lezer de tekst begrijpt. Maar je wilt eigenlijk ook dat hij de tekst duidelijk vindt, en misschien wil je hem zelfs wel overtuigen van je gelijk. Dit proefschrift van Judith Kamalski gaat over de vraag: welke rol spelen zogenaamde coherentiemarkeringen hierbij? Coherentiemarkeringen zijn termen als daardoor, dus, en de reden hiervoor is. Deze markeringen helpen de lezer verbanden te leggen. Zorgen coherentiemarkeringen ervoor dat de lezer een tekst beter begrijpt, positiever waardeert, of eerder overtuigd raakt?

Coherentiemarkeringen blijken tot beter tekstbegrip te leiden voor lezers met weinig voorkennis over het tekstonderwerp. Zij hebben de markeringen als het ware nodig om de tekst te begrijpen. Voor lezers met voorkennis blijkt dat ze een tekst beter begrijpen als er weinig markeringen in zitten. Waarschijnlijk verwerken ze de tekst dan dieper omdat ze zelf verbanden moeten leggen. Coherentiemarkeringen leiden ook tot een positievere waardering van de tekst. Lezers vinden de tekst dan makkelijker en duidelijker. Tot slot blijken bepaalde specifieke markeringen, namelijk subjectieve markeringen, een negatief effect op overtuigingskracht te hebben. Subjectieve markeringen expliciteren dat de spreker of schrijver argumenteert. Als lezers dit opmerken, bouwen ze weerstand op en wordt het erg moeilijk hen alsnog te overtuigen.

wat Promotie
datum, tijd vrijdag 31 augustus 2007, 16.15 uur
(co)promotor(es) prof. dr. T.J.M. Sanders, dr. L.R. Lentz
locatie Senaatszaal, Academiegebouw - Domplein 29, Utrecht
meer informatie afdeling Voorlichting
253 6357
voorlichting@let.uu.nl