Wiljan van den Akker neemt op 1 september afscheid als decaan
 
Beste collega's,
 
Vandaag heeft het College van Bestuur de faculteitsraad ge´nformeerd over het feit dat ik op 1 september 2014 afscheid zal nemen als jullie decaan. En hoewel ik me realiseer dat de meesten van jullie inmiddels zijn begonnen aan een welverdiend kerstreces, wil ik graag dat jullie dit nieuws zo snel mogelijk en liefst van mijzelf horen.
 
Op 1 september 2014 ben ik meer dan acht jaar decaan geweest. In deze periode heb ik met velen van jullie de faculteit Geesteswetenschappen mogen vormgeven.
Het begon in 2006 met de fusie van de voormalige faculteiten Letteren, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. Vervolgens ontwikkelden we Duurzame Geesteswetenschappen en Horizon 2015-2020, waarmee we onze faculteit nationaal en internationaal zo hebben gepositioneerd, dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.
 
De reden dat ik het decanaat zal overdragen is heel eenvoudig: bij aanvang van mijn tweede termijn in 2010 hebben het College van Bestuur en ik afgesproken dat acht jaar een mooie periode is. Hoe je het ook wendt of keert, er komt een tijd dat het voor iedereen verstandig is om de zaak aan iemand anders over te dragen. Dat geldt trouwens niet alleen voor het decanaat, maar voor menige andere functie. In alle oprechtheid: ik ben het decanaat niet beu, kan het fysiek en psychisch misschien wel beter aan dan ooit tevoren en beschouw mijzelf in deze functie nog steeds als een bevoorrecht mens.
 
Ik ben blij een waardige opvolger te hebben gevonden in Keimpe Algra. Hij is vanaf 1 september 2014 door het College van Bestuur voor een periode van vijf jaar benoemd tot decaan. Zoals jullie weten was Keimpe jarenlang vice-decaan onderzoek.
 
Tot 31 augustus 23:59:59 ben en blijf ik voor honderd procent decaan. Daarna ga ik in overleg met het college meer vorm en inhoud geven aan het vice-rectoraat onderzoek van onze universiteit en hoop ik samen met mijn levenslange Groningse wetenschapspartner Gillis Dorleijn een boek te schrijven waarvoor we samen al jaren vooronderzoek hebben gedaan. Voor de rest ben ik benieuwd waar de wind mijn passie en fascinatie als faculteitshoogleraar voor het wetenschappelijk bedrijf in al zijn facetten zal voeren.
 
Nogmaals een goede kerstvakantie gewenst. Ik hoop jullie te zien op de facultaire nieuwjaarslunch op 6 januari.
 
Wiljan van den Akker
Decaan
 
 

klik hier voor de online versie