Laatste nummer!

 
Dit is het laatste nummer van Campus onder de Dom. Het digitale bulletin werd in november 2007 opgericht om medewerkers van de binnenstadsfaculteiten te informeren over verbouwingen en verhuizingen, en om de ontwikkeling van een binnenstadscampus te stimuleren. Op dit moment hebben de faculteiten eigen informatiekanalen en is de binnenstadscampus nagenoeg een feit. Voortaan wordt u geïnformeerd via de reguliere faculteitsnieuwsbrieven, en als daar aanleiding toe is via een speciaal bulletin. Wij hopen dat u van Campus onder de Dom hebt genoten en wensen u alle goeds voor de toekomst.

De redactie
 

nummer
oktober 2011

 14

Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.
 

Laatste nummer!

Vele verhuizingen in zomer en najaar 2011

Kort nieuws

Buurtborrel 2: rondleiding Driftvleugel

Veel locaties, één campus
nws = nieuws
nws » Universiteitsbibliotheek binnenstad
  » Academiegebouw
  » Achter de Dom 7
  » Achter de Dom 20
  » Achter de Dom 22-24
  » Achter Sint Pieter 200
nws » Boothstraat 6
  » Boothstraat 11
  » Bijlhouwerstraat 6-8
  » Drift 4-6 en 8
nws » Drift 9
  » Drift 10
nws » Drift 13
nws » Drift 15
nws » Drift 17
  » Drift 21
  » Drift 23
  » Drift 25
nws » Janskerkhof 3
  » Janskerkhof 3a
nws » Janskerkhof 12
nws » Janskerkhof 13
  » Janskerkhof 15a
nws » Kriekenpitplein 21
  » Kromme Nieuwegracht 20 en 22 (= Muntstraat 2a)
  » Kromme Nieuwegracht 46
nws » Kromme Nieuwegracht 80
  » Muntstraat 2a
  » Pieterskerkhof 13a
nws » Trans 10
  » Wittevrouwenstraat 7-7bis
     
Meer informatie
 
Aanspreekpunt UBB
 
Aanspreekpunten REBO
  • USBO en USE:  directeuren van de departementen
  • Algemeen: Anita Verdonk, hoofd huisvesting & exploitatie REBO, tel. 7064
 
Aanspreekpunten Geesteswetenschappen
Colofon
Dit is een gezamenlijke uitgave van de faculteiten Geesteswetenschap-pen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Redactie: Jipke Detrie, Ingrid van der Heijde, Monique Janssens, Anita Verdonk, Fokke Walstijn. Vormgeving: Didi van Zoeren. Foto Drift 25: Hans van Leeuwen. Foto gebouw AA: Anita Verdonk.
Archief
 
Mail de redactie
Opmerkingen of vragen over deze nieuwsbrief? Mail de redactie. Elke reactie is welkom.

 

 

Vele verhuizingen in zomer en najaar 2011

 
Deze zomer is er flink verhuisd binnen de faculteit REBO, en het najaar brengt topdrukte voor Geesteswetenschappen.

REBO
Het gebouw AA op de campus van het University College Utrecht is dit voorjaar grondig opgeknapt voor medewerkers en studenten van USE (Utrecht School of Economics). In samenwerking met de binnenshuisarchitect is het gebouw voorzien van een eigen uitstraling met rode accenten, zo typerend voor Janskerkhof 12. Vooral de fleurige klaprooswand is karakteristiek. De gebouwen AA en U – die binnenkort een passende naam krijgen – vormen zo een eigen community voor USE. Op 1 september heeft de opening plaatsgevonden.

Privaatrecht is verhuisd naar het vrijgekomen Janskerkhof 12. Het pand Drift 9, met de klokkentoren, is definitief afgestoten. Ook de studenten van het Utrecht Law College en de master Legal Research hebben een nieuwe plek gekregen, in Janskerkhof 12 en Achter Sint Pieter 200.
 

De grote verhuisoperatie vond plaats in de laatste week van juli. Medewerkers, die hard gewerkt hadden om alles op tijd in te pakken en op te ruimen, waren een weekje niet welkom. In de verhuisweek is alles op alles gezet om op maandag 1 augustus iedereen weer te voorzien van een werkbare omgeving met pc, telefoon, bureau en natuurlijk koffie. Op hier en daar een kleine hapering na is dit gelukt. In de weken erna hebben er binnen het departementsbureau van Rechtsgeleerdheid nog een aantal verhuizingen plaatsgevonden, en is het pandje ‘t Hoogt 12 leeggeruimd.

Geesteswetenschappen
Per september is het monumentale onderwijspand Drift 25 in gebruik genomen. Het herbergt 15 onderwijszalen en ongeveer 50 studieplekken. Hiermee is de reeks onderwijsgebouwen aan de Drift voor Geesteswetenschappen compleet en kan vrijwel al het onderwijs in de binnenstad gegeven worden.

Het departement Religiewetenschappen en Theologie verhuisde in augustus vanuit de Uithof naar de Trans. Daar wordt momenteel eetcafé de Schrans opgeknapt, samen met de Koepelzaal, een ontmoetingsruimte voor medewerkers. De renovatie van de Trans, die startte in 2007, wordt hiermee afgesloten.

 

Kort nieuws

 

Toegang Drift 23 en 25 via UBB (27)
Per 1 september zijn de voordeuren van Drift 23 en Drift 25 gesloten. De panden zijn toegankelijk via de hal van de bibliotheek op Drift 27. Voor medewerkers is Drift 25 aan de voorzijde toegankelijk met XS-pas. Drift 23 zal uiteindelijk ook aan de voorzijde toegankelijk worden met XS-pas. Later dit jaar zal ook de voordeur van Drift 21 op deze wijze afgesloten worden.
 

Drift 25

Geen fietsen parkeren op de Drift
Het neerzetten van fietsen op de Drift leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Soms wordt de doorgang voor hulpdiensten bemoeilijkt. Daarom is er een fietsenstalling ingericht op het binnenplein aan de Wittevrouwenstraat. Je loopt er gemakkelijk en veilig naar de bibliotheek en naar de onderwijsgebouwen Drift 21, 23 en 25.

 
 

Buurtborrel 2: rondleiding Driftvleugel UBB

 
Op 8 juli werd de tweede UBB-buurtborrel gehouden. Ondanks het begin van de vakantieperiode was er veel belangstelling voor de bijeenkomst, mét rondleiding door de Driftvleugel, waar onder andere de bibliotheek van REBO en het restaurant komen.

De Drift-vleugel heeft een heel eigen sfeer. Deze wordt zoveel mogelijk bewaard door de intimiteit van de oorspronkelijke woonhuizen te benadrukken. Tegelijk wordt met het interieur een eenheid met het gehele bibliotheekgebouw geschapen. Dat zit hem vooral in de openheid: open ramen naar de straten en de binnenplaats, en veel doorkijkjes. Omdat het om een Rijksmonument gaat, is niet alles toegestaan. Er mag bijvoorbeeld geen zonwering aangebracht worden. Bomen moeten nu het al te felle licht tegenhouden.
 

De rondleiders wezen op onverwachte details die bloot waren komen te liggen, zoals een onvermoede schouw met ornamenten. Waar mogelijk worden dit soort details behouden, en worden ze alsnog opgenomen in het ontwerp.

 
 
Veel locaties, één campus
 

Hieronder worden alle voor de faculteiten REBO en Geesteswetenschappen relevante locaties in de binnenstad kort beschreven. Wat is er gebeurd of staat er te gebeuren?
 

Universiteitsbibliotheek Binnenstad (Drift 27) NIEUWS
De Universiteitsbibliotheek Binnenstad (UBB) is volop in gebruik. In de Drift-vleugel zijn de sloopwerkzaamheden afgerond en is de bouw in volle gang. Drift 27 vormt de entree van het gehele onderwijs- en studiecentrum aan de Drift. Sinds september 2009 zijn hier 315 studieplekken en is de bibliotheek van Geesteswetenschappen er ondergebracht. In 2012 worden de overige delen opgeleverd: bibliotheken van REBO en Wijsbegeerte, nog eens 500 studieplekken, het restaurant, het voorplein en de ondergrondse fietsenstalling. Nu is op het voorplein een tijdelijke fietsenstalling ingericht.

Op 5 juni 1806 riep keizer Napoleon zijn jongere broer Louis (Lodewijk) Bonaparte uit tot koning van Holland. De koning vestigde zich eerst in Den Haag, later in Utrecht. Winkel- en woonpanden aan de Keizerstraat, de Wittevrouwenstraat en de Drift werden opgekocht (nr. 23 weigerde te verkopen) en door J.P. Zocher senior verbouwd tot één paleis. De panden aan de Wittevrouwenstraat werden daarbij gesloopt en vervangen door eenvoudige dienstgebouwen met een poort naar de binnenplaats. Omdat de koning grote haast had, werd aan de Drift volstaan met een voorlopige verbouwing. Het resulterende paleis was het eerste geheel bepleisterde pand in Nederland. De koning betrok het in 1808, waarna een kerkje aan de Keizerstraat werd toegevoegd als hofkapel, en gewerkt werd aan de zuidelijke balzaal (nu de lange doorkijk vanaf de entree). Na vier maanden (sic) vertrok de koning met zijn gevolg en alle pracht en praal naar Amsterdam, en gebruikte hij het paleis enkel nog om er kort te logeren, tot hij in 1810 afstand moest doen van de troon. In 1811 logeerde Keizer Napoleon Bonaparte er kort, en in 1814 tsaar Alexander van Rusland. In 1815 werd het pand bibliotheek.

Het Academiegebouw
   
Academiegebouw (Domplein 29)
Het sfeervolle Academiegebouw wordt door de hele universiteit gebruikt voor representatieve gelegenheden.

Een deel van het Academiegebouw was oorspronkelijk Groot Kapittelhuis van de Domkerk. Schuin achter het gebouw ligt de verbindende Pandhof uit de 14de eeuw, met daarin het beeldje van de schrijvende monnik dat de stad in 1913 schonk aan de universiteit (gereed in 1916). Veel van de middeleeuws ogende beeldjes in de Pandhof en de Sint Maartenspoort zijn restauraties uit de 19de eeuw, die bovendien in de 20ste eeuw vervangen moesten worden wegens gebruik van een te kwetsbare steensoort. De aula in het Academiegebouw werd rond 1634 gebouwd als auditorium van de Illustere School, die twee jaar later (1636) tot universiteit werd verheven. Er waren collegezalen en een geheime loge waar de eerste vrouwelijke universiteitsstudente college volgde. In 1894 werd de rest van het Academiegebouw gebouwd, nadat de universiteit in 1815 Rijksuniversiteit was geworden en de studentenaantallen bleven groeien.

Het Academiegebouw
   
Achter de Dom 7
Hier bevindt zich de Faculty Club van de Universiteit Utrecht.

In 1867 huurde de universiteit dit voormalige Politiehuis als Academiegebouw voor representatieve activiteiten. Het werd in de 14de eeuw gebouwd als claustraal huis van het Domkapittel, waarvan de balklagen en muurschilderingen nog aanwezig zijn. Boven één van de schouwen is een 16de-eeuwse muurschildering te zien. De andere schouw is 17de-eeuws, evenals de lambriseringen.

Achter de Dom 7
   
Achter de Dom 20
In dit geheel gerenoveerde pand bevinden zich de werkkamers van de universiteitshoogleraren Hans Bertens, Rosi Braidotti, Willem Hendrik Gispen en Frits van Oostrom en de medewerkers die hen ondersteunen. Ook is het Centre for Humanities er gevestigd en zijn er flexwerkplekken voor universiteitshoogleraren uit De Uithof.

Het huidige uiterlijk van dit pand is 17de-eeuws, maar van oorsprong bevond zich hier een 14de-eeuws claustraal huis behorende bij de immuniteit van de Dom. In het interieur bevinden zich 19de-eeuwse elementen, zoals de rondgebogen deur en het stucplafond in Empirestijl in de hoge voorkamer.

Achter de Dom 20
   
Achter de Dom 22-24
Hier vindt men onderwijszalen. Op langere termijn zal dit pand naar verwachting niet meer nodig zijn voor onderwijs van Geesteswetenschappen of REBO, en zal het een andere functie krijgen of worden afgestoten.
Achter de Dom 22-24
   
Achter Sint Pieter 200 NIEUWS
Dit pand is in gebruik van de afdeling Internationaal en Europees Recht (IER) en Rechtstheorie en Staats- en Bestuursrecht (SBR). Verder zijn er onderwijszalen en studieplekken. De Raadzaal op de eerste verdieping wordt door de faculteit REBO gebruikt voor congressen, vergaderingen en andere gelegenheden. De zaal is ook beschikbaar voor andere groepen binnen en buiten de UU. In 2015 komen het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Willem Pompe Instituut voor Strafrecht erbij, na een verbouwing.

Dit pand behoorde oorspronkelijk tot de immuniteit van Sint Pieter, het afgebakende gebied rond de Pieterskerk waarbinnen de kanunniken zich onttrokken aan de zeggenschap van de stedelijke overheid. Het pand wordt het eerst genoemd in een akte uit 1360. Vanaf 1517 woonde bisschop Adriaan Boeijens er, die in 1522 Paus werd. Na vele verbouwingen werd het gebouw in 1916 in gebruik genomen door de provinciale griffie. Hiertoe werd in de tuin een bijgebouw geplaatst. De Raadzaal op de eerste verdieping herinnert aan de raadsvergaderingen van de Provincie Utrecht.

Het Academiegebouw
   
Boothstraat 6
Hier huist sinds december 2009 de afdeling Strafrecht van REBO. Als deze vertrokken is, krijgt dit pand een andere bestemming binnen de universiteit.

Dit pand viel in de middeleeuwen binnen de immuniteit van Sint Jan rond de Janskerk. Er woonden kanunniken en vooraanstaande geestelijken en leken. De Boothstraat werd in 1659 aangelegd op initiatief van oud- burgemeester en bewoner van het pand Dr. Cornelis Booth, om het Janskerkhof beter te ontsluiten. Later beheerde hij de universiteitsbibliotheek, die in de Janskerk gevestigd was. De huidige voorgevel dateert uit 1658 (met latere aanpassingen). Van 1854 tot zijn dood in 1903 woonde predikant, auteur (van o.a. Camera Obscura) en hoogleraar kerkgeschiedenis Nicolaas Beets in het pand, waar een gevelsteen aan herinnert. In 1915 organiseerde zijn schoondochter er voorstellingen uit de Camera Obscura ten bate van Belgische oorlogsvluchtelingen. Er is een 17de-eeuws trappenhuis aanwezig en in de kelder bevindt zich een waterput.

Boothstraat 6
   
Boothstraat 11
Tussen de Boothstraat en de Drift ligt een terreintje dat te benaderen is via de doorgang aan Boothstraat 11. Dit terrein wordt ingericht als verblijfsruimte en toegang voor de panden Drift 4-6, 8 en 10 en biedt mogelijkheden voor aanvullende nieuwbouw met werkplekken in de toekomst.
   
Bijlhouwerstraat 6-8
Dit pand vlakbij het Ledig Erf is in 2002 geheel gerenoveerd. De Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen huist er.

Op de plaats van de Bijlhouwerstoren is in 1875 het Fysisch Laboratorium gebouwd, ontworpen door F.J. Nieuwenhuis. Op aandringen van C.H.D. Buys Ballot, de wereldberoemde hoogleraar Natuurkunde, werd gekozen voor een monumentaal neoclassicistisch gebouw. De collegezaal was 'modern': van twee zijden belicht en zeer breed, opdat de studenten de proeven beter konden zien. In de kelder woonde de amanuensis met zijn gezin.

   
Drift 4-6 en 8
Drift 4-6 wordt samen met nummer 8 verbouwd en ingericht voor dynamisch werken. Er komen medewerkers in van het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) en van de departementen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis te werken. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang en zullen gereedkomen in de loop van 2012.

Hier stonden gedurende de late middeleeuwen claustrale huizen met grote tuinen. Ze behoorden tot de immuniteit van St. Jan, en waren fysiek en wettelijk afgeschermd van de stad. In de 16de eeuw werd de immuniteit opgeheven en kwamen de gronden en gebouwen in handen van de stad. Drift 4 werd in 1650 bijgebouwd als stalgebouw bij het woonhuis op nummer 6. Het werd later uitgebreid met een smalle, lange achtervleugel, mogelijk in 1809 toen koning Lodewijk Napoleon het kocht. Door de eeuwen heen werden de panden meermalen verbouwd. Daarbij gingen de meeste overblijfselen van de middeleeuwse huizen verloren. In nummer 6 zijn er nog enkele sporen aanwezig. In 20ste eeuw kregen de panden een kantoorfunctie. Nu behoren ze tot de Universiteit Utrecht.

   
Drift 9 NIEUWS
Dit gehuurde pand is afgestoten. Het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht is tijdelijk verhuisd naar Janskerkhof 12, en zal over enkele jaren doorverhuizen naar Achter Sint Pieter 200.

Dit opvallende pand is in 1904 in opdracht van verzekeringsmaatschappij Piëtas gebouwd in natuursteen. Opmerkelijk is de klokkentoren. Het was een modern gebouw voor zijn tijd. Er was centrale verwarming met een op kolen gestookte ketel, elektrische verlichting en een telefoonverbinding tussen de kamers. Al even ongebruikelijk was de directeurswoning in het gebouw, met badkamer en toilet. Boven.

Drift 10
   
Drift 10
In dit pand werken medewerkers van Geschiedenis. Een mogelijke verandering is dat hier in 2013 medewerkers van het Faculteitsbureau Geesteswetenschappen in gehuisvest worden, vanuit Kromme Nieuwegracht 46, als de medewerkers van Geschiedenis naar Drift 4-6 en 8 gaan. Het Studiepunt Geesteswetenschappen zou dan ook in Drift 10 komen te zitten.

Drift 10 werd gebouwd in 1895, op grond die eerder diende als tuin van Drift 8.

Drift 10
   
Drift 13
Vanwege de verbouwing van Drift 4-8 verhuisden Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) en het Studiepunt, beide van Geesteswetenschappen, in de zomer van 2010 naar Drift 13. Het International Office van Geesteswetenschappen zat al hier. Zodra Drift 4-8 gereed is en het departement Geschiedenis hierin getrokken is, zullen, zoals de plannen er nu uitzien, OSZ en het Studiepunt in Drift 10 gehuisvest worden. Dit pand blijft in gebruik vanwege de grote hoorcollegezaal, in elk geval totdat in de binnenstad een goed alternatief beschikbaar is. Er zijn plannen om het per 2015 als universiteit helemaal te verlaten.
Drift 13
   
Drift 15
Hier huist het Studie- en Informatiecentrum mensenrechten (SIM) van de faculteit REBO.

Het rechtergedeelde van het pand was al in 1387 een woonhuis, met een lang erf tot aan de Keizerstraat. De middeleeuwse kelder is er nog. Waarschijnlijk aan het eind van de 16de eeuw werd links daarvan een tweede huis gebouwd. De panden werden door de eeuwen heen verbouwd tot een deftig herenhuis. De schouw in de voorkamer beneden is uit de 18de eeuw. Het stucplafond in de stijl Lodewijk XVI is waarschijnlijk na 1910 aangebracht. De tuinkamer heeft een stucplafond in de stijl Lodewijk XV. Beide kamers hebben binnenluiken uit de 18de eeuw, en ook het trappenhuis met slingertrap, dat voor- en achterhuis verbindt, is uit die tijd. In het pand zat onder andere de edelsmederij van de familie Brom, van wie de zoon Jan Eloy in 1916 het beeldje van de lezende monnik in de Pandhof maakte.

Drift 15
   
Drift 17 NIEUWS
Hier zitten Conflictstudies, Fiscaalrecht en onderzoekers van het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC). Dit pand wordt per april 2012 afgestoten. De vertrekken van de afdeling Fiscaalrecht zijn gesloten. Fiscaalrecht is naar Drift 9 vertrokken.

Dit pand dateert uit de 16e eeuw, waaraan in de 17de eeuw een rechtervleugel (nr. 15) en koetshuis (aan de Keizerstraat) werden toegevoegd. De gevel is in 1900 gereconstrueerd door architect P.J. Houtzagers met toevoeging van allerlei neo-elementen. In het interieur is bestaand en nieuw gecombineerd. De Art-Nouveau-hal ontwierp Houtzagers samen met zijn leerling Gerrit Rietveld.

Drift 17
   
Drift 21
In dit gebouw zijn onderwijsruimtes te vinden.

De oudste vermelding van een pand op deze plek dateert van 1468. Uit deze periode zijn alleen de kelders bewaard gebleven. Het huidige pand bestaat uit een 17de-eeuws dwars voorhuis en een groot achterhuis met een aangebouwde dienstvleugel, in 1907 ingrijpend verbouwd volgens ontwerp van de Utrechtse architect P.J. Houtzagers. Hiervan zijn veel ornamenten bewaard gebleven. Er werden zeer moderne materialen en technieken toegepast: gewapend beton, centrale verwarming met vloerroosters (zichtbaar in de hal) en 'privaten met spoelinrichting'. Van de dienstvertrekken op de begane grond is zo’n toilet over. Het gietijzeren hek is in de 18de eeuw geplaatst.

Drift 13
   
Drift 23 NIEUWS
Dit onderwijsgebouw is voortaan toegankelijk aan de tuinzijde via de UBB (ingang via Drift 27 of Wittevrouwenstraat).

De kern van dit huis wordt gevormd door een claustraal huis van de immuniteit van St. Jan rond de Janskerk. In 1541 werd het pand samengevoegd met Drift 25, maar in 1668 volgde weer een splitsing. De ingangspartij met erker is 18de-eeuws. In de 19de eeuw werd het huis grondig verbouwd, waarbij alleen de voorvleugel bleef staan, met toevoeging van een bouwlaag. De woning was georganiseerd rond de binnenplaats. In de achtervleugel bevinden zich twee kamers met bijzondere lambriseringen en schilderingen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Drift 13
   
Drift 25 NIEUWS
Dit onderwijsgebouw is voortaan toegankelijk aan de tuinzijde via de UBB (ingang via Drift 27 of Wittevrouwenstraat).

Toen in 1393 de Drift gegraven werd, stonden er hier al middeleeuwse huizen, iets achter de huidige gevel. Wat hiervan resteert is de middeleeuwse kelder. In de 15de eeuw werden er uitbreidingen aangebouwd, onder andere naar voren toe, en ook daarna volgde verbouwing op verbouwing. Het pand vormde van 1541 tot 1668 één woonhuis met nummer 23. Mogelijk is de trap nog de oorspronkelijke 17de-eeuwse. De gevel stamt uit 1752. In de tuin staan een monumentale varenbeuk en de enige moerbeiboom van deze soort in Utrecht, ouder dan 125 jaar. Het tuinhuisje en de tuinmuur werden rond 1808 opgericht voor Koning Lodewijk Napoleon.

Drift 13
   
Janskerkhof 3 NIEUWS
In dit grote gebouwencomplex, dat behalve Janskerkhof 2, 3 en 3a ook ’t Hoogt 3, 12, 13 en 14 omvat, bevinden zich voornamelijk onderdelen van de faculteit REBO: het Wiarda Instituut, het departementsbureau van Rechten, het Studiepunt Rechten, het International Office en het juridisch PAO. Na overbrenging van de bibliotheekcollectie van REBO aan ’t Hoogt naar de Universiteitsbibliotheek Binnenstad (2012) zal dit complex verbouwd worden (najaar 2012 – 2014). Er komen dan onder andere onderwijsruimtes, studieplekken en een koffiebar. De huidige kantoorruimtes zullen dan gebruikt worden door het departement Rechtsgeleerdheid. Het faculteitsbureau blijft in dit complex, maar de precieze plek is nog niet bekend. In ’t Hoogt 3 bevindt zich het Kennispunt REBO. In de zomer van 2011 is het pandje ’t Hoogt 12 door het departement rechten verlaten. De medewerkers zijn opgenomen in Janskerkhof 3a.

Op Janskerkhof 3 werd in 1246 het eerste Franciscaner klooster ten noorden van de Alpen gebouwd, dat in 1279 afbrandde en herbouwd werd. Het Janskerkhof maakte toen nog deel uit van een besloten immuniteit met alleen toegangswegen aan de oost- en westkant, die bovendien ’s avonds werden afgesloten met hekken. Rond 1460 was er een ingrijpende verbouwing. In het gebouw bevonden zich lang de grootste zalen van de stad, die werden gebruikt voor bijvoorbeeld de vredesconferentie tijdens welke in 1471 de vrede werd getekend tussen de Hanzesteden en Engeland. In 1518 werd er een refter gebouwd op de plaats van het huidige restaurant. Na de reformatie werden de monniken de stad uit gezet en werd het een overheidsgebouw, na de Vrede van Utrecht afwisselend gebruikt door de landsregering en de Staten van Utrecht. In 1643 werden de poort aan het Janskerkhof en de achterpoort aan ’t Hoogt toegevoegd. In 1816 schonk de stad het complex aan de universiteit. In 1881 kwam het naastliggende Ridderschapshuis op nummer 2 daarbij, gebouwd in 1774 als woonhuis, vervolgens in gebruik van de Utrechtse Ridderschap. De stijlkamers zijn teruggebracht in de sfeer van 1774. In 1775 werd het schuin naar de Drift aflopende Janskerkhof vlak gemaakt, waardoor de trap naar de hoofdingang met enkele treden verlengd moest worden.

Janskerkhof 2 en 3
   
Janskerkhof 12 NIEUWS
Hier is de Utrecht School of Economics (USE) vandaan vertrokken, en wel naar gebouw AA op de campus van het University College Utrecht. Vervolgens is het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht er tijdelijk in getrokken. Dit pand wordt naar verwachting in 2015 weer door Privaatrecht verlaten. Er zal een nieuwe bestemming voor het pand worden gezocht totdat het huurcontract is afgelopen.

Dit grote, statige hoekpand is omstreeks 1640 gebouwd. De Régence-ingangspartij met de bijbehorende hal met stucwerk en grisailles (schilderingen in grijstinten) stamt uit 1725. Bijzondere interieurelementen als schouwen en betimmeringen in Lodewijk XV-stijl bevinden zich voornamelijk op de begane grond. Het voormalige koetshuis (1627) staat aan het Jansdam, verbonden door een stalgebouw uit 1931.

Janskerkhof 12
   
Janskerkhof 13
Hier werken medewerkers van het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC). Het Utrecht Institute of Linguistics OTS (Uil OTS) verhuisde naar Trans 10, exclusief de laboratoria in de kelder. Enkele medewerkers van het OGC gingen ook naar Trans 10 en enkele naar Muntstraat 2a. Wijsbegeerte en het Ethiek Instituut zijn in februari in Janskerkhof 13a getrokken, dat valt onder dit adres.

In het huis uit 1648 is nog veel behouden gebleven van het 18de-eeuwse interieur, zoals het trappenhuis en de stijlkamers met Lodewijk XV-stijlelementen, waaronder damasten behang en plafondschilderingen. Boven de deuren bevinden zich ‘putti’, gebeeldhouwde kinderfiguurtjes. De 17de-eeuwse kelders hebben kruisgewelven.

Janskerkhof 13 en 13a
   
Janskerkhof 15a
Dit is een onderwijsgebouw. Dit huurpand wordt afgestoten als de onderwijsruimten elders gereed zijn.

Deze locatie maakte in de middeleeuwen deel uit van de claustrale woning voor kanunniken aan Bootstraat 6. In 1661 werd een gedeelte verkocht aan particulieren die er een nieuw woonhuis bouwden met de ingang aan het Janskerkhof.

Kromme Nieuwegracht 22
   
Kriekenpitplein 21 NIEUWS
Per september 2011 is de University School of Economics (USE) van REBO verhuisd naar gebouw AA (voorlopige naam) op het terrein van het University College, om er een eenheid te vormen met de studenten, die daar al onderwijs krijgen.
Kriekenpitplein 21
   
Kromme Nieuwegracht 20 en 22 (= Muntstraat 2a)  
   
Kromme Nieuwegracht 46
In dit pand huist het Faculteitsbureau Geesteswetenschappen. Het plan is om dit pand helemaal te verlaten. Het Faculteitsbureau gaat mogelijk naar Drift 10. Het pand krijgt geen nieuwe functie maar wordt op termijn afgestoten. In het voorjaar van 2011 is de luchtkwaliteit in het tuinhuis verbeterd.

Dit schijnbaar eenvoudige pand dateert uit de 17de eeuw. De voorgevel is nauwelijks versierd, behalve met hanenkammen (verticale bakstenen boven de ramen) en krulankers. Het smeedijzeren hek, de deuromlijsting en de ramen dateren uit de 19de eeuw. Aan de achtergevel ogen het metselwerk en de krulankers fraaier. Ook hier zijn de ramen en deuren twee eeuwen jonger. Het huis werd voornamelijk bewoond door notarissen, advocaten en een bankier, die op de begane grond kantoor hielden. De Kromme Nieuwegracht is zeer waarschijnlijk gevormd door een natuurlijke bocht in de Oude Rijn en volgt deels nog de oude bedding. In de middeleeuwen vormde het water de grens van de Pietersimmuniteit rond de Pieterskerk.

Kromme Nieuwegracht 46
   
Kromme Nieuwegracht 80
In dit pand vindt men vooral onderwijsruimtes en het IMG: ICT en Media Geesteswetenschappen. In januari werden de systeemgroep Wijsbegeerte en het Kennispunt Geesteswetenschappen toegevoegd. In de zomer van 2010 was dat al gebeurd met Financiën en Control van Geesteswetenschappen. Over enkele jaren wordt dit pand mogelijk geheel verlaten.

De Kromme Nieuwgracht is zeer waarschijnlijk gevormd door een natuurlijke bocht in de Oude Rijn en volgt deels nog de oude bedding. In de middeleeuwen vormde het water de grens van de Pietersimmuniteit rond de Pieterskerk. Het uit 1686 stammende huis werd in 1935 verbouwd tot kantoorpand voor Tiel Utrecht Verzekeringen. Het resultaat is een bijzonder interieur, met opmerkelijke zuilen en lambriseringen (1e verdieping). De vormen, bijvoorbeeld van de monumentale trap, zijn zwierig. De koperen fietsklem bij de entree binnen was bestemd voor het rijwiel van de president van de verzekeringsmaatschappij.

Kromme Nieuwegracht 80
   
Muntstraat 2a (incl. Kromme Nieuwegracht 20-22)
Hier huist Media- en Cultuurwetenschappen. De beide panden zijn eerder opgeknapt. Medewerkers van het OGC die onderzoek doen op het terrein van media- en cultuurwetenschappen, zijn hier ondergebracht. Er is een theaterzaal met een foyer.

De Kromme Nieuwgracht is zeer waarschijnlijk gevormd door een natuurlijke bocht in de Oude Rijn en volgt deels nog de oude bedding. In de middeleeuwen vormde het water de grens van de Pietersimmuniteit rond de Pieterskerk. Het herenhuis op nummer 20 is 17de-eeuws, wat te zien is aan de kleine baksteen, in kruisverband gemetseld. De meeste details zijn in latere eeuwen aangebracht. Behalve woonhuis was het een chique restaurant met balzaal en later een bank. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het in gebruik van de NSB.

Kromme Nieuwegracht 22
   
Pieterskerkhof 13a
Dit pand, dat in gebruik is van medewerkers van de Technische Dienst, is gerenoveerd voor het Facilitair Service Centrum Binnenstad, dat erin is getrokken vanuit Witte Vrouwenstraat 7-7bis.

Het Pieterskerkhof was in de middeleeuwen letterlijk het kerkhof van de Pieterskerk en maakte deel uit van de Immuniteit van Sint Pieter, een afgezonderd deel van de stad waar de geestelijken hun eigen regels hanteerden.

Pieterskerkhof 13a
   
Trans 10 NIEUWS
Trans 10 is het adres van een lange pandenreeks die de hele noordzijde van de Trans omvat, inclusief de hoekpanden. Men vindt er onder andere Nederlands, Moderne Talen, de School of Liberal Arts (LAS), Taal en Cultuurstudies (TCS), het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) en sinds dit jaar Religiewetenschappen & Theologie. Hier zijn verbeteringen aangebracht aan schilderwerk, koeling, afwerking, inrichting en beveiliging. Aan de zijde van de Nieuwegracht is een kunstwerk te zien dat deel uitmaakt van de lichtkunstroute Trajectum Lumen. Lunchcafé de Schrans wordt opgeknapt. Ook worden de kelders gesaneerd en geschikt gemaakt voor studieverenigingen.

De panden aan de Trans vormden de immuniteitsgrens van het middeleeuwse kapittel van Oudmunster, bestaand uit kanunniken, die er woonhuizen bouwden met de voorzijde aan de noordkant. In de 17de eeuw werden die gedeeltelijk afgebroken en verbouwd om van de steeg achter de huizen een straat te maken, nu de Trans. De meeste panden kregen toen hun voorgevel aan de zuidkant. Er kwam vanaf dat moment vooral adel in te wonen. In de 18de en 19de eeuw werden opnieuw aanpassingen aangebracht. Het kopgebouw aan de Korte Nieuwstraat (nr. 2) heeft een middeleeuwse kern en een voor de noordelijke Nederlanden vroege renaissancegevel. Ook de andere gevels dragen renaissancekenmerken. Tussen de nummers 10 en 12 bevindt zich een classicistisch poortje uit de 17de eeuw. In nummer 8 is het 17de-eeuwse dubbelportaal dat toegang gaf tot trap en gang gerestaureerd. Nummer 14 is volledig 20ste-eeuws. Veel details binnen zijn art nouveau.

Trans complex
   
Wittevrouwenstraat 7-7bis
Hier houden tijdelijk de medewerkers van Facility Management Geesteswetenschappen en de bouwdirectie van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad kantoor. De medewerkers van het nieuwe Facilitair Service Centrum Binnenstad trokken onlangs naar Pieterskerkhof 13.
Wittevrouwenstraat 7-7bis
   

top