< terug

Jan Luiten van Zanden, Stephen Howarth,
Joost Jonker en Keetie Sluyterman

A history of Royal Dutch Shell
Geschiedenis van Koninklijke Shell

ISBN 978 90 850 6087 1

Royal Dutch Shell viert in 2007 zijn honderdjarig bestaan. Al sinds de oprichting in 1907 is het bedrijf een van de belangrijkste olieproducenten ter wereld. Aan de ontwikkeling van deze Nederlands-Britse multinational is de monumentale jubileumuitgave A history of Royal Dutch Shell / Geschiedenis van Koninklijke Shell gewijd. Deze rijk geïllustreerde studie in vier delen is geschreven door een team van onafhankelijke historici en economen verbonden aan het OGC: Jan Luiten van Zanden, Stephen Howarth, Joost Jonker en Keetie Sluyterman.

De moderne geschiedenis is van olie doordrenkt. Als brandstof, als grondstof voor kunststoffen en plastics, en als motor van grote maatschappelijke ontwikkelingen – tot revoluties en oorlogen toe. De geschiedenis van de olie valt goeddeels samen met die van Koninklijke Shell.

In Geschiedenis van Koninklijke Shell staan vijf thema’s centraal. In de eerste plaats de werkwijze van Shell: wat heeft het bedrijf gedaan, waar, wanneer en waarom? Het tweede onderwerp is de interne organisatie. Hoe kon Shell, met zijn complexe structuur en zijn door de Noordzee van elkaar gescheiden hoofdkantoren, zich handhaven? De concurrentiepositie van Shell vormt het derde thema. Op welke wijze bevocht de onderneming zijn mededingers, en wat was daarvan het resultaat? Het vierde onderdeel is de innovatie: in hoeverre hield Shell zich bezig met technische vernieuwingen? en ten slotte is er de rol van de politiek. Zoals bekend is er een nauwe relatie tussen olie en politiek, en Shell heeft zich daaraan niet onttrokken. Voor deze uitvoerige bedrijfsgeschiedenis hebben de onderzoekers toegang gekregen tot alle archiefstukken van Shell.

Geschiedenis van Koninklijke Shell
Deel I: Joost Jonker en Jan Luiten van Zanden, Van nieuwkomer tot marktleider, 1890-1939
Deel II: Stephen Howarth en Joost Jonker, Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie, 1939-1973
Deel III: Keetie Sluyterman, Concurreren in turbulente markten, 1973-2007
Deel IV: Jan Luiten van Zanden, Bijlagen. Cijfers, toelichting, volledige bibliografie en index, inclusief drie dvd’s
 
 
2007, Amsterdam: Boom

^ naar boven

Aangepast 12-01-2010