Eindopdrachten
Lesdoelen
- De leerlingen sluiten de lessenreeks af met een eindopdracht
-
Tijdsplanning

Deze opdrachten zijn voor leerlingen die het gehele lessenprogramma hebben doorlopen. De tijd die nodig is voor deze opdracht is geheel afhankelijk van welke opdracht wordt gegeven en aan de capaciteiten van de leerlingen zelf.

Hulpmiddelen
- Computers met internetverbinding


Inleiding
Hieronder staan enkele suggesties voor eindopdrachten. De moeilijkheidsgraad kan bepaald worden door de eisen van de docent zelf. Bij deze eindopdracht wordt de keuze gegeven tussen een klassikale opdracht in de vorm van een excursie en een individuele opdracht in de vorm van een werkstuk.
-
-
Eindopdracht 1. De excursie (klassikaal)
-
Deze excursie bevat een aantal verschillende elementen, zodat leerlingen zich kunnen opsplitsen. Elk groepje kan zich specialiseren in een deelonderwerp.

1. De ring van Beatrijs

In Utrecht is in 2003 tijdens een opgraving een ring gevonden waarop ‘Beatris’ is gegraveerd. Zou deze ring van ‘onze’ Beatrijs kunnen zijn? Beantwoord de volgende vragen. Zorg dat je de antwoorden duidelijk op papier zet en bewaart, omdat een groepje leerlingen deze vragen nodig heeft voor de middagopdracht.
 1. Zou Beatrijs een ring gehad kunnen hebben? Zoek minimaal 1 tekspassage in je bulkboek waaraan je dit kunt afleiden.
 2. Bedenk 2 argumenten waarom de ring wťl van onze literaire Beatrijs geweest zou kunnen zijn.
 3. Bedenk 2 argumenten waarom de ring niet van onze literaire Beatrijs geweest zou kunnen zijn.
 4. Onderzoek welke symboliek een gouden ring tegenwoordig kent.
 5. Kende men in de Middeleeuwen dezelfde symboliek toe aan een gouden ring?
 6. Welke betekenis had de in Utrecht gevonden ring waarschijnlijk?
 7. Wat voor iemand was de eigenaresse van de ring?
 8. Hoe is de ring in de beerput terecht gekomen?
2. Voorbereiding Catharijne Convent
-
De leerlingen gaan met de helft van de klas de excursie naar museum het Catharijne Convent gezamelijk voorbereiden.
-
1. De leerlingen moeten zich eerst in tweetallen op het Catharijne Convent oriŽnteren via de site van het Catharijneconvent
- Wat voor soort museum is het Catharijne Convent?
- Welke collecties/voorstellingen zijn er te zien?
- Wat heeft dit museum met Beatrijs te maken?
-
2. Verdeel de onderstaande thema’s. Elk tweetal bereid 1 thema voor in het kader van de excursie. Op de excursie moeten de leerlingen met zijn tweeŽn een presentatie houden van 10 minuten. Zorg dus dat ze genoeg materiaal hebben. Ze mogen hun onderwerp in een ‘historische context’ zetten. Laat de leerlingen ook het verhaal van Beatrijs erbij betrekken door ze minstens ťťn tekstpassage uit het boek te laten citeren die volgens hen met hun thema te maken heeft.
-
Thema 1. Het gebouw van het Catharijne Convent
Het museum is gehuisvest in een middeleeuws gebouw in het oude stadscentrum van Utrecht.
 1. Zoek uit om wat voor soort gebouw het gaat, wanneer het gebouwd is, door wie, in welke stijl, etc. Je kan ook wat algemene informatie over dit soort gebouwen geven.
 2. Welke rol speelt dit gebouw in de Beatrijs? Motiveer je antwoord met minstens 1 citaat uit het verhaal.
 3. Bereid een presentatie voor van 10 minuten die je aan je medeleerlingen kan geven.
-
Thema 2. De lijdensweg van Christus
De lijdensweg van Christus is een thema dat veelvuldig voorkomt op kunstwerken in het museum.
 1. Wat is de lijdensweg van Christus?
 2. Zoek in de digitale catalogus van het museum minstens twee voorbeelden van kunstwerken in het Catharijne Convent die hierover gaan.
 3. Wat is de zweetdoek van Veronica?
 4. Zoek in de digitale catalogus van het museum minstens twee voorbeelden van kunstwerken in het Catharijne Convent die hierover gaan.
 5. Wat heeft dit thema te maken met Beatrijs? Motiveer je antwoord met minstens 1 citaat uit het verhaal.
 6. Bereid een presentatie voor van 10 minuten die je volgende week woensdag aan je medeleerlingen kan geven.
-
Thema 3. Glitter & Glamour in de middeleeuwse kerk
Het gebruik van kostbare materialen zoals goud en zilver voor kelken, monstransen, reliekhouders, avondmaalbekers en kledingstukken is in de kerk al eeuwenoud. In de schatkamer van het museum worden deze voorwerpen tentoongesteld.
 1. Zoek uit wat de rol van goud en zilver in de middeleeuwse kerk was.
 2. Zoek uit wat een monstrans was.
 3. Zoek in de digitale catalogus van het museum minstens twee voorbeelden van kunstwerken die in dit thema passen. (niet de ring van Beatrijs!!!)
 4. Wat heeft dit thema met Beatrijs te maken? Motiveer je antwoord met minstens 1 citaat uit het verhaal.
 5. Bereid een presentatie voor van 10 minuten die je aan je medeleerlingen kan geven.
-
Thema 4. De ring van Beatrijs
 1. Verzamel alle informatie van je klasgenoten over de ring van Beatris.
 2. Bereid een presentatie voor van 10 minuten met de centrale vraag: Is de ring in het Catharijne Convent van Beatrijs? Gebruik daarvoor alle vragen van opdracht 2. Vertel dus ook iets over de symboliek van ringen, argumenten voor en tegen de onderzoeksvraag en verwerk het artikel in je verhaal.
 3. Kies daarnaast twee passages uit het verhaal van Beatrijs die met dit thema te maken hebben.
-
Thema 5. Kunst en religie in de Middeleeuwen
In de Middeleeuwen waren kunst en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden. …ťn van de middeleeuwse topstukken uit de collectie heeft te maken met het verhaal van Christoffel.
 1. Zoek uit wie Christoffel was. Wat was zijn verhaal?
 2. Zoek in de digitale catalogus van het museum minstens twee voorbeelden van kunstwerken die in dit thema passen.
 3. Zoek uit welke functie altaren in de Middeleeuwen hadden.
 4. Welk beroemde altaarstuk staat er in museum Catharijne Convent? Vertel hier iets over.
 5. Wat heeft dit thema met Beatrijs te maken? Motiveer je antwoord met minstens 1 citaat uit het verhaal.
 6. Bereid een presentatie voor van 10 minuten die je aan je medeleerlingen kan geven.


Eindopdracht 2. Werkstuk (individueel)

Deze opdracht is in feite de samenkomst van het complete lessenpakket. De leerlingen gaan in deze opdracht de resultaten van alle lessen combineren.

Het werkstuk moet de volgende elementen bevatten:

- Het verschil tussen de Middeleeuwen en nu.

- Middeleeuwse schriftcultuur

- Liefde in de Middeleeuwen

- Steden in de Middeleeuwen

- Kloosters in de Middeleeuwen

Naar gelang de interesses van de leerlingen, kunnen ze zich ook specialiseren op een van de bovenstaande onderwerpen. De grootte van het werkstuk kan door de docent bepaald worden.


Beoordelingscriteria werkstuk:

Vormgeving
- Verzorgd uiterlijk, goed taalgebruik
- Logische indeling, goede aansluiting van de verschillende subonderwerpen
-
Inhoud algemeen
- niveau van tekst
- kritische houding, eigen inbreng in commentaar en conclusies
- verwerking van commentaar 1e versie

Inhoud details
- afbakening onderwerp,
- heldere inleiding en vraagstelling
- op de vraagstelling aansluitende conclusie
- ideeŽn voor vervolgonderzoek
Terug naar hoofdpagina