Les 3. Leesclub Beatrijs
Lesdoelen

- De leerlingen hebben Middelnederlands gelezen;

- De leerlingen hebben het hele verhaal gelezen van Beatrijs en kennen de hoofdlijn;

- De leerlingen kunnen zich verplaatsen in Beatrijs;

- De leerlingen hebben zich een (gefundeerde) mening gevormd over het verhaal.


Tijdsplanning

Deze les is geschikt voor een les van 45-90 minuten afhankelijk van de hoeveelheid van de opdrachten en de manier waarop de opdrachten worden uitgevoerd.


Hulpmiddelen

- Bulkboek Beatrijs

- schrijfmateriaal

- werkboek


Inleiding

In het Bulkboek staat een inleiding met verdiepende informatie. Als u te weinig tijd heeft om alle leesopdrachten te maken, kunt u deze inleiding in uw les gebruiken om tijd te besparen. Het doel van de les is echter dat de leerlingen middels de zogenaamde leesopdrachten hieronder zelfstandig deze informatie ontdekken. Dit ter bevordering van een interactieve les. Als u van plan bent om de leesopdrachten wel te hanteren, dan is de oriŽntatieopdracht overbodig en kan de inleiding in het bulkboek als naslag dienen


Opdrachten

Deze les kan op verschillende manieren gegeven worden. Aan de hand van het werkboek kunt u de leerlingen de les zelfstandig laten lezen, klassikaal of in zogenaamde leesclubjes van 4 leerlingen per groep. De les bestaat uit een introductie verhaal Beatrijs, het al dan niet lezen van het verhaal in Middelnederlands en aan de hand hiervan het maken van tekstbegripvragen en creatieve opdrachten. Indien de leerlingen het niet uit krijgen is het de bedoeling dat ze het thuis uitlezen. Verder is er weinig instructie nodig. Het verhaal kan zowel klassikaal als individueel gelezen worden.

Suggestie: leesclubs

Laat de leerlingen leesclubs vormen per 4 leerlingen en middels het werkboek het verhaal doorlezen.

De docent gaat als volgt te werk:

- Deel de Bulkboeken uit

- Verdeel de klas in leesgroepen

- Laat de leerlingen om de beurt een gedeelte tekst als dan niet in het Middelnederlands voorlezen

- Laat de leerlingen de vragen bespreken en de antwoorden beknopt opschrijven

- Bespreek de antwoorden klassikaal. 


Samenvatting van het verhaal

Beatrijs is een jonge kosteres in het klooster die haar habijt aflegt voor een jeugdliefde. Ze nodigt hem uit buiten de muren van het klooster, waar de geliefden elkaar ontmoeten onder de egelantier (wilde rozenstruik; van oudsher een symbool voor liefde). Ze vluchten samen weg en het geluk lijkt Beatrijs toe te lachen: ze krijgen twee kinderen en leiden een luxueus leven.

Maar na zeven vette jaren is het geld op. De geliefde gaat ervandoor en Beatrijs blijft alleen achter met haar kinderen. Omwille van haar adellijke afkomst is ze te trots om te bedelen. Dit zou binnen de stadsmuren moeten gebeuren, waar ze herkend zou kunnen worden. Daarom verkiest ze om haar lichaam te verkopen, wat meer in het geheim gebeurt, dit wil zeggen buiten de stadswallen. Na een tijdje beseft ze dat prostitutie een zonde is. Dit motiveert Beatrijs om haar trots opzij te zetten en toch te gaan bedelen. Door voor een zwerversbestaan te kiezen, hoeft ze zich niet te vernederen binnen haar eigen stad. Ondanks haar zondige leefwijze blijft Beatrijs Maria trouw door elk dag tot haar te bidden.

Bij toeval komt ze in de nabijheid van haar vroegere klooster. Ze vindt er onderdak bij een weduwe. Ze vraagt de vrouw naar de toestand in het klooster en ontdekt dat haar afwezigheid onopgemerkt is gebleven. Drie visioenen vertellen haar dat Maria veertien jaar lang haar gedaante aannam, haar habijt droeg en haar taken vervulde. Beatrijs krijgt opnieuw moed. Wanneer ze haar kinderen veilig kan achterlaten bij de weduwe, neemt ze haar taak in het klooster weer op. Bij de jaarlijkse visitatie van de abt gaat ze met haar zonden te biecht, en wordt ze vergeven. Dit op voorwaarde dat de abt haar verhaal mag doorvertellen, zodat anderen ervan kunnen leren. De abt neemt tevens de zorg voor de kinderen van Beatrijs op. Pas wanneer dat gebeurt, wordt zij in het stuk bij naam genoemd.


Opdracht 3.1. Proloog (oriŽntatie)     15 min

Deze opdracht gaat in op de proloog. Wie is de schrijver, wie is zijn publiek, wat is het onderwerp van zijn tekst. NB: na de eerste opdracht moeten de leerlingen hun boek dichtslaan.


Opdracht 3.2. En dan? (creatief)     15-20 min

De leerlingen maken in deze opdracht een interpretatie van wat er verder zou kunnen gebeuren op basis van de woorden van de jongeling. Dit moet op rijm gezet worden.


Opdracht3. 3. Vorm (analyserend)     10 min

Achtergrondinformatie: orale literatuur

Moderne teksten worden in de eerste plaats gelezen. In de Middeleeuwen werden teksten vooral voorgedragen, en lang niet altijd door de schrijver zelf. Voordrachtskunstenaars leerden teksten grotendeels uit het hoofd en zeiden de tekst op in de vorm van een monoloog, of maakten er een klein toneelspel van. Middeleeuwse teksten zijn geschreven met deze manier van presenteren in gedachten. De nadruk ligt vaak op dialogen en de taal is direct en eenvoudig. Heel belangrijk is het rijm: bijna alle middeleeuwse teksten rijmen, niet alleen omdat dit de voordracht aantrekkelijker maakt, maar ook omdat de tekst zo voor de voordrachtskunstenaars beter uit het hoofd te leren was.

Bron: Middeleeuwse literatuur Wiki

De leerlingen gaan zelf op zoek naar de vorm van deze teksten. Deze achtergrondinformatie kan de docent eventueel bij de bespreking van deze opdracht vertellen aan de leerlingen.


Opdracht3. 4. Boerenkinkel (leesvaardigheid)     20 min

In dit gedeelte wordt de seksuele moraal van de Middeleeuwen duidelijk.


Opdracht 3.5. Jaren van rijkdom  (analyserend, context)    15 min

In deze opdracht gaan de leerlingen zelf nadenken over hoe het leven van Beatrijs eruit moet hebben gezien.


Opdracht 3.6. Magere jaren (context)     15 min

In deze opdracht gaan de leerlingen zelf nadenken over hoe het leven van Beatrijs eruit moet hebben gezien.

Eventuele huiswerkopdracht:

Laat de leerlingen zelf bedenken hoe het verhaal afloopt.


Afsluiting:  Opdracht 3.7. De terugkeer (leesvaardigheid)     15 min

In deze opdracht ontvouwt zich het slot.

Terug naar hoofdpaginaNaar les 4