Les 5. Middeleeuwse liefde

Lesdoelen

- De leerlingen krijgen inzicht in middeleeuwse opvattingen over liefde door middel van de ‘middeleeuwse liefdes quiz’

- De leerlingen vergelijken de liefde in de middeleeuwen met de liefde zoals we die nu kennen door het maken van een datingprofiel van Beatrijs en het maken van een oriŽnterende opdracht over de mening van Beatijs met betreffende de liefde.

-

Tijdsplanning

Deze les is geschikt voor een les van 45-90 minuten afhankelijk van de hoeveelheid van de opdrachten en de manier waarop de opdrachten worden uitgevoerd.

-

Hulpmiddelen

Opdracht 5.1

Powerpoint Middeleeuwse liefdesquiz

- Schoolbord

Werkboek

Opdracht 5.2

- Schrijfmateriaal

Werkboek

Opdracht 5.3

- Computer met internetaansluiting 

- Schrijfmateriaal of tekstverwerker

WerkboekOpdrachten

De eerste opdracht (5.1) is een liefdesquiz om de leerlingen warm te maken voor het onderwerp. Opdracht 5.2 vormt een inleidende opdracht waarbij de leerlingen een eigen visie geven op liefde en de verschillen tussen hedendaagse liefde en middeleeuwse liefde gaan onderzoeken aan de hand van de Beatrijs-tekst. Deze opdracht hoort bij opdracht 5.3. In opdracht 5.3 worden de leerlingen creatief uitgedaagd om zich te verdiepen in “daten in de Middeleeuwen” door een datingprofiel van Beatrijs te maken.


 
Opdracht 5.1. Middeleeuwse Liefdesquiz     25-30 min

U kunt de bijbehorende powerpoint presentatie gebruiken voor deze quiz.

De docent gaat als volgt te werk

Voorbereiding:

  1. Verdeel de klas in tweeŽn: jongens versus de meisjes.

  2. Wijs 1 jongen aan die voor de meisjes de score bijhoudt en wijs 1 meisje aan die de score voor de jongens bijhoudt. Van elke groep wordt dus ťťn persoon aangesteld om de score van de tegenpartij bij te houden.  Laat deze persoon het volgende schema maken op het bord:


VraagAntwoord AAntwoord BAntwoord CAntwoord D
1
2
3
4
enz.
  1. Stel ook ťťn persoon aan om de tijd bij te houden.

De quiz:

  1. Stel de eerste vraag door deze op de powerpoint te laten zien. NB de leerlingen moeten zich dus voor de vraag verplaatsen in ‘de middeleeuwer’. Wat zou de middeleeuwse mens in deze liefdessituatie doen en niet... wat zou de leerling doen.

  2. Geef de leerlingen 20 seconden de tijd om een antwoord te verzinnen.

  3. Degene die de score bijhoudt gaat de score voor de desbetreffende groep turven. Zo vraagt de mannelijke scorebijhouder aan de meisjes wie antwoord a heeft gekozen, wie antwoord b. Enzovoorts. Dit schrijft hij op het bord in het schema. Doe dit voor zowel de jongens als de meisjesgroep.

  4. Laat vervolgens het goede antwoord zien door de powerpoint door te klikken.

  5. Alleen het aantal streepjes/turven bij het goede antwoord zijn geldig.

  6. Herhaal deze procedure totdat alle vragen zijn beantwoord.

Uitkomst:

  1. De uitkomst wordt als volgt bepaald:

- Tel het aantal turfjes bij alle goede antwoorden per groep.

- Reken het percentage goede antwoorden uit. 

Suggestie:

- Indien u te weinig tijd heeft voor de bovenstaande opzet, kunt u de leerlingen de quiz ook individueel of in tweetallen laten maken. (Zie opdrachtenblad). De goede antwoorden zijn onderstreept.

- In principe kunt u volstaan met het doen van de quiz en erbij vertellen dat dit onderdeel is van het middeleeuwse gedachtegoed is over liefde. Indien u uw leerlingen meer informatie wilt verschaffen, lees dan de achtergrondinformatie hieronder. 

Achtergrondinformatie: Minnedichten

De vragen in de liefdesquiz gaan over liefde in de Middeleeuwen. De vragen zijn gebaseerd op een middeleeuwse bron Int paradijs van Venus. Dit is een Middeleeuwse bewerking van een Frans werk, overgeleverd in een druk uit 1530, bij Jan Berntsz in Utrecht vervaardigd, waaraan het laatste blad ontbreekt. De vorm van de tekst, de zo genoemde minnecatechismus, een lijst van vragen en antwoorden op het gebied van de liefde, was in de me vooral in Frankrijk heel populair. In de Nederlanden vormt het Paradijs van Venus een overgangsfase tussen het minnedicht en de tijtcortinghe, een verzameling spelletjes en raadsels, een in burgerkringen in de 17de eeuw zeer geliefd genre. De druk uit 1530 komt voor op de Index van verboden boeken uit 1550.

Een genre apart is de minnekunst of Ars Amandi. De teksten en verhalen die hieronder vallen bevatten voorschriften of aanwijzingen voor de minnaar over de wijze van benaderen en omgaan met diens beminde. Het genre werd in de oudheid al beoefend door Ovidius; het beroemdste middeleeuwse voorbeeld is de Franse Roman de la Rose, die ook onze streken erg populair was.

--
Opdracht 5. 2. Beatrijs’ mening over hedendaagse liefde (oriŽntatie)     20 min

Voor deze opdracht kunnen de leerlingen putten uit hun kennis over het verhaal van Beatrijs. Het is aanbevolen om de leerlingen deze opdracht individueel te laten uitvoeren. 

Suggesties

- Als nabespreking van deze opdracht kunt u de leerlingen een discussie laten voeren over de verschillen tussen hedendaagse liefde en middeleeuwse liefde. Dit kunt u ook gebruiken als afsluiting voor de gehele les.

-
-

Opdracht 5.3. Datingprofiel Beatrijs (creatief)     20-30 min

Als inleiding op het onderwerp kunt u het volgende online-filmpje laten zien van datingsite Pepper om de leerlingen inspiratie op te laten doen.

Pepper video op youtube

(zoekwoorden: datingsite pepper)

NB: het is niet de bedoeling dat de leerlingen daadwerkelijk een datingsite maken. U kunt de leerlingen vragen om een datingprofiel op papier te maken om dit te voorkomen.

Suggesties

- Deze opdracht leent zich uitstekend om als huiswerkopdracht als voorbereiding op deze les over liefde of als evaluerende huiswerkopdracht te worden ingezet.

- U kunt de meisjes een profiel laten maken van de jongeling en de jongens een datingprofiel van Beatijs.

- Als nabespreking kunt u een standaard profiel met de leerlingen op het schoolbord ontwerpen door de meeste gemeenschappelijke kenmerken van Beatrijs klassikaal te bespreken. Waarom denken de leerlingen dit?

Voorbeelden van datingprofielen

-

Afsluiting

Vat met de leerlingen samen wat de verschillen zijn tussen middeleeuwse liefde en hedendaagse liefde.

Terug naar hoofdpaginaNaar les 6