Les 6. De positie van de vrouw in de Middeleeuwen

Lesdoelen

- De leerlingen krijgen inzicht in de positie van de vrouw in de Middeleeuwen in West-Europa.

- De leerlingen kennen enkele beroemde vrouwen uit de Middeleeuwen.

- De leerlingen kennen de positie van de vrouw in het verhaal van Beatrijs.

-

Tijdsplanning

Deze les is geschikt voor een les van 45-90 minuten afhankelijk van de hoeveelheid van de opdrachten en de manier waarop de opdrachten worden uitgevoerd.

-

Hulpmiddelen:

Opdracht 6.1

- Powerpoint ‘vrouw in de Middeleeuwen’

- Werkboek

- Schrijfmateriaal

Opdracht 6.2

- Computer aansluiting met internet

Werkboek

- Schrijfmateriaal

Opdracht 6.3

Powerpoint ‘vrouw in de Middeleeuwen’

Werkboek

- Schrijfmateriaal

Opdracht 6.4

- Eventueel schrijfmateriaal en werkblad

-

Opdrachten

Opdracht 6.1 vormt een oriŽnterende opdracht voor de volgende opdrachten. Opdracht 6.2. legt een link tussen de positie van de vrouw en het verhaal van Beatrijs. Opdracht 6.3. dient om de leerlingen kennis te laten maken met enkele bijzondere vrouwen uit de Middeleeuwen.

-

Opdracht 6.1. De positie van de vrouw in de Middeleeuwen (oriŽntatie)     10 min

Suggesties

- Laat de leerlingen deze opdracht vooraf als huiswerkopdracht maken, zodat de bespreking van deze opdracht een inleiding vormt op het thema.

 -

Opdracht 6.2. Vergelijking Beatrijs met modern verhaal (verdieping/creatief)     20 min

Deze opdracht is bedoeld om de leerlingen dieper te laten nadenken over de parallellen tussen middeleeuwse vrouwen en moderne vrouwen aan de hand van het verhaal van Beatrijs.

Suggesties

- Als u geen internet tot uw beschikking heeft, laat de leerling dan als voorbereiding op de les een liefdesverhaal/lied met zich meenemen.

 -

Opdracht 6.3. Uitzonderlijke vrouwen in de Middeleeuwen (onderzoekend)     15-30 min

In deze opdracht trainen de leerlingen hun onderzoeksvaardigheden.

Suggesties:

- U kunt deze opdracht ook uit laten voeren zonder internet door enkele boeken ter informatie mee te                   nemen.

- U kunt met de leerlingen op deze opdracht terug laten blikken door de leerlingen in presentaties voor de           klas iets te vertellen over ťťn beroemde middeleeuwse vrouw.

De docent gaat als volgt te werk

o   Verdeel de leerlingen in groepjes of tweetallen

o   Geef de leerlingen 15 minuten om in tweetallen de vragen te beantwoorden

o   Geef de leerlingen 10 minuten om de presentatie voor te bereiden

o   Laat de leerlingen om de beurt in groepjes een presentatie houden

- Laat de leerlingen als huiswerkopdracht een boeiende vrouw uit de Middeleeuwen opzoeken en daar               een korte presentatie van 2 minuten over voorbereiden

-

Afsluiting:  Opdracht 6.4  Vrouwen toen en nu     10 min

Bespreek met de leerlingen klassikaal de volgende vragen, of laat ze hierover in tweetallen/groepjes discussiŽren.

a.       Wat zijn de verschillen tussen deze middeleeuwse vrouwen en een vrouw in onze tijd?

b.      Wat vind je zelf van de rol van de vrouw in de Middeleeuwen? Beargumenteer je mening.

Terug naar hoofdpaginaNaar les 7