Les 8. Een middeleeuws klooster

Lesdoelen

- De leerlingen maken kennis met het klooster in de Middeleeuwen

- De leerlingen kunnen overleggen en samenwerken

- De leerlingen kunnen klassikaal knopen doorhakken

-

Tijdsplanning

Deze les is geschikt voor een les van 45-90 minuten afhankelijk van de hoeveelheid van de opdrachten en de manier waarop de opdrachten worden uitgevoerd.

 

Hulpmiddelen

Begeleidende powerpoint

Opdracht 8.1

- Computer met internetaansluiting

- Tekstverwerker of papier

Sjabloon van een kwartet kaart

Opdracht 8.2

De kwartetten

- Papier voor tips

- Computer met internetaansluiting om kwartet te verbeteren

Opdracht 8.3

- Het kwartet in meervoud, eventueel geplastificeerd.

-

Achtergrondinformatie: middeleeuws klooster

In de Middeleeuwen kon een klooster een grote invloed hebben op de omgeving waarin het stond. Afhankelijk van de orde kon een klooster enorm veel bezit hebben. Het klooster van Beatrijs was een adellijk vrouwenklooster wat waarschijnlijk buiten de stad stond (er vanuit gaande dat het überhaupt bestaan heeft). Een voorbeeld van de macht die een vrouwenklooster kon hebben is te vinden in Nederlandse bronnen. De abdij van Rijnsburg bijvoorbeeld had zoveel land in bezit, dat de abdis een van de machtigste vrouwen in de omgeving van Leiden en Katwijk was. Het adellijke vrouwenklooster was een plek waar de dochters van stand hun dagen konden slijten. Het leven in een klooster kon een nederig bestaan betekenen, maar als de gelofte van armoede niet werd afgelegd konden de vrouwen in weelde leven.

 

Opdrachten

In deze les gaan de leerlingen vooral zelf op onderzoek uit. De bedoeling is dat ze een beter begrip krijgen van een middeleeuws klooster door onderzoek te doen naar verschillende aspecten van een middeleeuws klooster. Afhankelijk van de beschikbare tijd gaan leerlingen per tweetal of per viertal één kwartet maken.

Suggestie

- U kunt eerst een korte inleiding geven over het middeleeuwse klooster.

 

Opdracht 8.1. Spelcommissie kwartet (creatief)     45 min

De leerlingen gaan in deze opdracht een kwartet maken. 

De docent gaat als volgt te werk

a)     Verdeel de klas in groepjes van 4.

b)     Laat de groepjes informatie zoeken over een middeleeuws klooster en categorieën bedenken voor het                   kwartet.

c)      Leid een klassikale discussie: overleg met de hele klas welke categorieën het meest geschikt zijn voor het          kwartet.

d)     Verdeel de categorieën over de groepjes.

e)     Laat de leerlingen onderwerpen uitzoeken die bij de categorie horen. Zorg dat ze deze onderwerpen laten          goedkeuren.

f)       Laat de leerlingen informatie opzoeken over deze onderwerpen en laat ze het onderwerp in 1 zin                      beschrijven.

g)     Leid een klassikale discussie: overleg met de hele klas wat voor soort ‘format’ of opmaak het kwartet moet          krijgen? Zorg in ieder geval dat er plaats is voor een plaatje, de categorie en het onderwerp. Daarnaast              moet er een beschrijving voor het onderwerp komen.

h)     Laat elk groepje de kaarten maken. Als het kan stel dan één leerling verantwoordelijk voor één kaart.

NB: houd steeds in de gaten dat het om een MIDDELEEUWS kloosterkwartet gaat. Zorg er dus voor dat de categorieën en onderwerpen hierop aansluiten.

Suggestie

- Laat de leerlingen het kwartet in Word maken en naar u opsturen, zodat u makkelijke meerdere exemplaren voor het spelen van het kwartet kan uitprinten.

- Print het kwartet uit op A5 formaat en plastificeer het.

 

Opdracht 8.2. Evaluatiecommissie kwartet (analyseren)     30 min

Laat de leerlingen elkaars kwartet evalueren in dezelfde groepjes als bij opdracht 8.1 aan de hand van de volgende vragen:

a)     Passen de plaatjes van het kwartet bij elkaar?

b)     Is de informatie uitgebreid genoeg?

c)      Is het kwartet wel écht middeleeuws?

d)     Wat zijn dus de verbeterpunten van het kwartet?

De docent gaat als volgt te werk

- Leg uit wat de bedoeling van de opdracht is

- Zorg dat de leerlingen in dezelfde groepjes gaan zitten als opdracht 8.1

- Geef de leerlingen een kwartet (niet hun eigen kwartet) met een papier en laat ze hierop tips schrijven voor het andere groepje aan de hand van de vragen.

- Geef na enkele minuten het sein dat de kwartetten moeten worden doorgewisseld INCLUSIEF het PAPIER.

- Ga zo verder totdat iedereen alle kwartetten gezien heeft.

- Zorg dat de leerlingen hun eigen kwartet terugkrijgen en dat ze het verbeteren aan de hand van de tips.

-

Opdracht 8.3. Speel het kwartet!     15 min

-

Afsluiting     10 min

Vat met de leerlingen samen wat ze nu weten van een middeleeuws kwartet.

Terug naar hoofdpaginaNaar eindopdracht