Fragment

Transcribeerinstructies

De volgende instructie betreft enkel het bovenstaande fragment. Voor meer informatie over het transcriberen van Middelnederlandse teksten kan de volgende site meer informatie geven: Transcriberen van Nederlandse teksten

Bij het transcriberen van het fragment moet er op een aantal punten gelet worden:
1) De letters zijn zeer consequent opgeschreven. Dit betekent dat wanneer je doorhebt wat de vorm van een letter is, deze in elke regel op dezelfde wijze is te identificeren.
2) De tekening is een initiaal, wat betekent dat het ook een letter is.
3) De eerste letter van een regel is aangeduid met een rood streepje (rubricering)
4) De letter "S" ziet er meer uit als een "f" met enkel een half horizontaal streepje. De "f" heeft in deze tekst een veel duidelijke horizontaal streepje aan de rechterkant.
5) De "n", de "r" en de "u" kunnen veel op elkaar lijken.
6) Letters worden aan elkaar geschreven. Bijvoorbeeld in regel 2 staat "cleine" terwijl dit ook gezien kan worden als "deine". In regel 1 staat echter al "dichten" als tweede woord. Daar hebben we gezien dat de "d" er anders uitziet.
7) De schrijver gebruikt afkortingen. Deze kunnen een aantal vormen hebben. De eerste die in dit fragment staat, komt er maar één keer in voor. Dit is het eerste woord van regel 6. Het is enkel een "M" met een verticaal streepje erboven. Dit betekent: "Maer".
De tweede afkorting is een horizontaal streepje. In het fragment kan dit twee dingen betekenen; de eerste is dat er een "n" achter de letter moet, in het geval van het woord "en" met een streepje of de "n", betekent het dat er "de" achter moet, waardoor je het woord "ende" krijgt.


De transcriptie van de bovenstaande tekst is de volgende:

Van dichten comt mi
cleine bate. Die liede
raden mi dat ict late
Ende minen sin met
en vertare.
M(aer) om die doghet van hare
Die moeder ende maghet es bleven
Hebbic een scone mieracle op heven
Die God sonder twivel toghede
Marien teren, dien soghede.
Ic wille beghinnen van ere nonnen
Een ghediche god moet mi onnen
Dat ic die poente moet wel geraken
Ende een goed ende d'af maken
Volcomelijc na der waerhede
Als mi broeder ghijsbrecht seide
Een begheven Willemijn
Hi vant in die boeke sijn
Hi was een outghedaghet man
Terug naar les 2